Thủ tục Nhập khẩu mặt hàng hóa chất xử lý nước/Poly Aluminium Chloride ( PAC )

Chi tiết thực tế cách nhập khẩu hoá chất Poly Aluminium Chloride ( PAC )

Căn cứ vào Phụ lục 2 Danh mục thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản thì mặt hàng chế phẩm xử lý nước thải (Poly Aluminium Chloride) nằm trong danh mục này nên được phép nhập khẩu không cần xin phép. Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường.

Như vậy mặt hàng  Poly Aluminium Chloride (PAC) [Al2(OH)nCl6-n.xH2O]m, hàm lượng Al2O3 min 30%. Hàng dùng trong công nghiệp xử lý nước thải. Hàng được đóng đồng nhất 25kg / bao thuộc nhóm 28.27 trong biểu thuế xuất nhập khẩu của việt nam.

Mặt hàng Poly Aluminium Chloride ( PAC )  khi nhập khẩu không cần xin giấy phép hay khai báo hoá chất gì hết nhập khẩu như hàng thông thường 

Mã HS Code của mặt hàng Poly Aluminium Chloride ( PAC ) là : 28273200 , thuế xuất 0% nếu có C/O Form E.

Bộ hồ sơ nhập khẩu Poly Aluminium Chloride ( PAC ):

  1. Tờ khai hải quan điện tử ( Vnaccs)
  2. Hợp Đồng
  3. Invoice
  4. Packing List
  5. C/O ( Nếu có)
  6. Bill
  7. Giấy Giới Thiệu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *