Mẫu số 09/BQHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG HÓA VỀ BẢO QUẢN (kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của BTC)

Đây là mẫu số 09/BQHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG HÓA VỀ BẢO QUẢN (kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của BTC)

Download về máy tại đây 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *