QUY TRÌNH TTHQ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI NHÀ GA SCSC

Bước 1: Khách hàng khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu

1. Đối với hàng hóa của công ty khai báo tại Chi cục Hải quan Sân Bay Tân Sơn Nhất:

1.1. Hàng Công ty (Mậu dịch và phi mậu dịch):

– Khách hàng khai báo tờ khai điện tử qua hệ thống Vnaccs/Vcis của Hải quan và nhận
phản hồi phân luồng tờ khai
– Đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu tại Nhà ga SCSC (khu vực
hàng xuất)
– Lưu ý: khách hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất với mã
hải quan (02B1), mã địa điểm lưu kho (02B1A04).

1.2. Hàng hóa của cá nhân:

– Khách hàng đăng ký tờ khai xuất khẩu – loại hình phi mậu dịch cá nhân tại Đội Thủ tục
hàng hóa xuất khẩu tại Nhà ga SCSC (khu vực hàng xuất)

2. Đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu:

– Khách hàng thực hiện khai báo tờ khai điện tử và kiểm tra hàng hóa tại Chi cục đăng ký
tờ khai (đối với các chi cục ngoài chi cục Tân Sơn Nhất)
– Lưu ý: khách hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục khác, vui lòng chọn mã địa điểm đích cho
vận chuyển bảo thuế tại kho SCSC (02B1A04).

Bước 2: Làm thủ tục Hải quan

– Đối với tờ khai luồng đỏ và luồng vàng chuyển kiểm: khách hàng liên hệ nhân viên tiếp
nhận tập kết hàng tại khu vực kiểm tra hải quan và phối hợp kiểm hóa. Sau khi thông
quan, xuất trình tờ khai thông quan và mẫu 30/DSHH cho Hải quan giám sát.
– Tờ khai luồng xanh, khách hàng mang tờ khai xuất khẩu và mẫu số 30/DSHH (quy định
tại Thông tư 38/2015/TT-BTC) xuất trình cho Hải quan giám sát hàng xuất tại khu vực
tiếp nhận hàng xuất SCSC
– Quý khách làm thủ tục hải quan, tùy theo loại hình xuất khẩu của hàng hóa. Quý khách
cần xuất trình các loại giấy tờ liên quan xuất khẩu khi Hải quan yêu cầu.

– Nếu không thể làm hoàn tất thủ tục Hải quan, Quý khách vui lòng báo cho nhân viên tiếp nhận SCSC.

Bước 3: Làm thủ tục an ninh soi chiếu

– Các lô hàng đã xong thủ tục Hải quan, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho nhân viên tiếp nhận để chuẩn bị làm thủ tục soi chiếu an ninh.

Nguồn: Scsc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *