Điều kiện DDP là gì?

DDP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

1. Điều kiện DDP là gì?

DDP (Delivery Duty Paid) – Giao đã trả thuế hoặc Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Giao Đã nộp Thuế (tiếng Anh: Delivered Duty Paid, viết tắt: DDP) là một thuật ngữ của Incoterm. Nó có nghĩa là bên bán hàng phải thanh toán mọi cước phí vận chuyển và gánh chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao cho bên mua hàng cũng như phải nộp mọi thứ thuế (nếu có) trước khi hàng được giao cho bên mua, chẳng hạn thuế nhập khẩu.Bên mua phải chịu chi phí bốc dỡ hàng khi hàng đã vận chuyển đến nơi nhận.

2.Nghĩa vụ của người mua và người bán

Điều kiện DDP trong incoterms 2010Điều kiện DDP trong incoterms 2010
Điều kiện DDP trong incoterms 2010

2.1 Nghĩa vụ của bên bán

  • Giao hàng đúng như qui định của hợp đồng ngoại thương.
  • Chịu mọi trách nhiệm về rủi ro và phí tổn về hàng hóa trước khi giao cho người mua.
  • Giao hàng đến nơi qui đinh trên phương tiện chở tới.
  • Tiến hành thông quan xuất nhập khẩu (cung cấp giấy phép xuất nhập khẩu, trả mọi khoản chi phí và thuế xuất nhập khẩu).
  • Cung cấp các chứng từ để người mua có thể nhận hàng tại nơi qui định (Vd giấy lưu kho và chứng từ kho bãi hoặc chứng từ vận tải (vận đơn – bill of lading B/L).
  • Chứng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, lệnh giao hàng, giấy lưu kho hoặc chứng từ vận tải. Giấy phép nhập khẩu.

2.2 Nghĩa vụ của người mua

  • Nhận hàng tại nơi đến quy định.
  • Chịu mọi rủi ro và chi phí phát sinh trong ngày sau khi hàng nằm trong quyyèn định đoạt của mình.
  • Thực hiện các công việc hỗ trợ cho bên bán (nếu có yêu cầu) với chi phí bên bán chịu.

Lưu ý :

DDP cũng giống như các điều kiện khác như: Giao tại xưởng (EXW), Giao cho người chuyên chở (FCA), Giao tại bến (DAT), Giao tại nơi đến (DAP), Giao hàng đã nộp thuế (DDP), Giao dọc mạn tàu (FAS), Giao lên tàu(FOB), thì nơi được chỉ định là nơi diễn ra việc giao hàng và cũng là nơi rủi ro chuyển từ người bán sang người mua. Vì vậy, cần quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốt khi thỏa thuận trong hợp hợp đồng về điều khoản giao hàng.

Điều kiện Incoterms 2010 được lựa chọn phát huy tác dụng khi các bên chỉ định một nơi hoặc một cảng, và sẽ là tối ưu nếu các bên quy định chính xác nơi hoặc cảng đó. Chẳng hạn cần quy định như: “DDP 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms 2010”. Như vậy sẽ tránh xảy ra những tranh chấp giữa hai bên về địa điểm giao hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *