Công văn số 4287/CHHVN-VTDVHH về việc tăng cường kiểm tra an toàn container được vận chuyển qua cảng biển.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có Công văn số 4287/CHHVN-VTDVHH về việc tăng cường kiểm tra an toàn container được vận chuyển qua cảng biển.

Theo đó, các doanh nghiệp vận tải container bằng đường biển, các hiệp hội: chủ hàng, chủ tàu, cảng biển Việt Nam, doanh nghiệp dịch vụ logistics, đại lý và môi giới hàng hải, giao nhận kho vận Việt Nam; các doanh nghiệp cảng biển kinh doanh dịch vụ bốc dỡ container và các đơn vị trực thuộc cần tăng cường kiểm tra an toàn container vận chuyển qua cảng biển.

Thực hiện Thông tư số 49/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra an toàn container vận chuyển qua cảng biển Việt Nam và tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp vận tải container bằng đường biển phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp cảng biển, chủ hàng thực hiện kiểm tra chứng nhận và tình trạng an toàn container.

Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, doanh nghiệp phải kê khai trọng lượng container và xếp hàng theo sơ đồ hàng hóa trên tàu để kiểm soát tải trọng, đảm bảo an toàn trong quá trình xếp dỡ container và khi tàu hành trình trên biển.

Hành vi vi phạm kích thước thành thùng, chở quá tải trọng cho phép, gây mất an toàn container và an toàn lao động sẽ bị xử lý triệt để.

DOWNLOAD VỀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *