Chênh lệch về trọng lượng giữa tờ khai hải quan và phiếu cân hàng

Hỏi : 

Kính chào Quý Cục Hải Quan TPHCM, Theo công văn Số: 1739/TCHQ-PC.ngày 27 tháng 3 năm 2019.Tại câu hỏi 6.Tổng cục Hải Quan trả lời: “c. Nội dung 6.4: Chênh lệch về trọng lượng giữa tờ khai hải quan và phiếu cân hàng của kho hàng đối với hàng hóa gửi quan đường hàng không thường xuyên xảy ra. Do vậy, khi đưa hàng vào kho hàng không để xuất khẩu, nếu có chênh lệch trọng lượng thì kho hàng sẽ ghi nhận trên hệ thống và vẫn cho hàng hóa xếp lên PTVT để xuất khẩu. Cơ quan hải quan chỉ thực hiện kiểm tra khi lô hàng có sự chênh lệch bất thường về trọng lượng đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật, (quy định tại Điều 32 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015). Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp và chấn chỉnh các đơn vị hải quan thực hiện không đúng gây khó khăn cho doanh nghiệp.” Vậy cho tôi hỏi nếu trường hợp hàng hóa công ty chúng tôi xuất qua đường hàng Không có sai lệch trọng lượng giữa tờ khai hải quan và phiếu cân hàng.Công ty chúng tôi có phải thực hiện khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL hay không? Xin cảm ơn &trân trọng kính chào!

 

ĐÁP :

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty TNHH EINS VINA thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc khai bổ sung trọng lượng đối với hàng hóa gửi qua đường hàng không.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Câu hỏi của Công ty có nội dung tương tự câu hỏi của một công ty đã hỏi trước đó. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển công văn trả lời để Quý Công ty tham khảo.
Trường hợp Công ty thực hiện khai bổ sung: đề nghị Quý Công ty nghiên cứu Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Trân trọng./.

Nội dung công văn trả lời như sau:

“Phúc đáp câu hỏi trực tuyến của Công ty Altus Logistics Việt Nam về việc khối lượng cân nặng chênh lệch tại sân bay (loại hàng không phải dệt may), Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điểm 5 công văn số 6121/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC:
“Theo quy định tại khoản 7 Điều 52a Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, hàng hóa đủ điều kiện qua khu khu vực giám sát sẽ được đưa vào kho hàng không. Trường hợp có chênh lệch về trọng lượng, doanh nghiệp kinh doanh kho hàng cập nhật thông tin trọng lượng thực tế vào hệ thống và gửi đến cho cơ quan hải quan, hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu theo quy định, trừ trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan dừng hàng qua khi vực giám sát theo quy định. Người khai hải quan không phải khai bổ sung với cơ quan hải quan đối với trường hợp chênh lệch trọng lượng nhưng không ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế và chính sách mặt hàng.”
– Hiện nay, Cục Hải quan TP.HCM đang triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho hàng không nhưng chưa kết nối hệ thống chính thức. Vì vậy, người khai hải quan phải khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với các trường hợp chênh lệch trọng lượng giữa khai báo và thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.”

 

Đây là trích dẫn mục hỏi đáp từ câu hỏi của doanh nghiệp gửi đến hải quan và thứ trả lời từ hải quan, các bạn tham khảo thêm để được hiểu hơn nếu mình có nằm trong tường hợp này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *