QUY TRÌNH TTHQ NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NHÀ GA SCSC

QUY TRÌNH TTHQ NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NHÀ GA SCSC

Bước 1: Khách hàng khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa của công ty khai báo tại Chi cục Hải quan Sân Bay Tân Sơn Nhất:
1.1. Hàng Công ty (Mậu dịch và phi mậu dịch):

– Tiến hành nhận bộ hồ sơ gốc từ đại lý hoặc kho hàng theo thông tin của Thông báo hàng
đến.
– Khách hàng khai báo tờ khai điện tử qua hệ thống Vnaccs/Vcis của Hải quan và nhận
phản hồi phân luồng tờ khai
– Đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu tại Nhà ga SCSC (khu
vực hàng nhập)
– Lưu ý: khách hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất với mã
hải quan (02B1), mã địa điểm lưu kho (02B1A04).

1.2. Hàng hóa của cá nhân:

– Khách hàng đăng ký tờ khai nhập khẩu – loại hình phi mậu dịch cá nhân tại Đội Thủ tục
hàng hóa nhập khẩu tại Nhà ga SCSC (khu vực hàng nhập)
– Tờ khai hàng hóa cá nhân: khai báo theo mẫu HQ/2015/NK của Phụ lục 04, Thông tư
38/2015/TT-BTC (hướng dẫn tại Quầy thủ tục – tổ tracing)

2. Đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu:

– Khách hàng thực hiện khai báo tờ khai điện tử tại Chi cục đăng ký tờ khai (đối với các
chi cục ngoài chi cục Tân Sơn Nhất)
– Tiến hành trình tờ khai cho Hải quan giám sát tại Nhà ga SCSC để làm thủ tục nhận
hàng.
– Thực hiện niêm phong hàng hóa theo yêu cầu Hải quan về thủ tục chuyển cửa khẩu cho
hàng duy lý.
– Lưu ý: khách hàng đăng ký tờ khai tại Chi cục khác, vui lòng chọn mã địa điểm đích cho
vận chuyển bảo thuế tại kho SCSC (02B1A04).

Bước 2: Nhận hàng và chờ kiểm tra Hải quan

– Tờ khai luồng đỏ và luồng vàng chuyển kiểm: Quý khách xuất trình Phiếu xuất kho và
Phiếu kiểm hóa tại Hải quan giám sát kho. Quý khách đăng ký tại quầy phát hàng SCSC
về lô hàng sẽ nhận, cung cấp phiếu xuất kho cho nhân viên phát hàng và chờ lấy hàng ra
kiểm hóa tại đây.
– Tờ khai luồng vàng và luồng xanh: trình tờ khai và phiếu xuất kho cho Hải quan Giám sát
kho kiểm tra và đăng ký nhận hàng tại Quầy phát hàng SCSC
– Tờ khai hàng cá nhân: được kiểm tra trực quan toàn bộ theo quy định

 Bước 3: Kiểm tra Hải quan trước khi hàng ra khỏi kho

– Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, khách hàng trình Mẫu 30 (Danh sách hàng hóa đủ điều
kiện qua khu vực giám sát) cho hải quan giám sát Cổng và nhân viên kho hàng trước khi
đưa hàng ra khỏi kho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *