Hướng Dẫn Cách Khai Hải Quan Vnaccs Tại CCHQ Cảng Sài Gòn KV4-02IK

Tại chi cục hải quan Cảng sài gòn khu vực 4 hay ICD có ít tờ khai hải quan hơn KV1 nên có một số bạn vẫn còn mơ hồ hay khi khai không dám chắc chắn về các mã tại KV4, hôm nay mình viết bài này để bổ sung một cách chi tiết rỏ ràng để cho các bạn nắm rỏ được Cách khai hải quan Vnaccs Tại CCHQ cảng sài gòn KV4 có mã 02IK.

Những điểm cần lưu ý chung khi khai hải quan tại ICD:

 1. Nếu DN tập kết hàng tại Cảng/cửa khẩu xuất thì chọn mã lưu kho của Cảng/cửa khẩu xuất (danh sách mã cảng / cửa khẩu đính kèm).
 2. Thông tin container:
  – Tờ khai nhập khẩu thì khai HYS danh sách cont.
  – Tờ khai xuất khẩu thì khai vào tab “Thông tin container” – không phải khai HYS danh sách cont.
 3. Nếu là hàng vào kho CFS, hàng chung cont và hàng lẻ vào các kho ở tại cảng đóng cont, sau đó mới xuất thì Chọn Mã PTVC là: 2 – Đường biển (hàng Cont). Không cần khai số hiệu container.
 4. Hàng đóng ghép trong 1 cont thì SỐ LƯỢNG CONT = 1, đóng ghép vào 2 cont thì SỐ LƯỢNG CONT = 2 , ghi chú hàng đóng ghép 1 cont hoặc 2 cont.
 5. Nhiều hóa đơn cho 1 tờ khai: Lập hóa đơn tổng (theo CV 4608) khai bằng nghiệp vụ HYS …
 6. Khai hàng an ninh quốc phòng (được ân hạn thuế): Mã phân loại hàng hóa – chọn B (hàng an ninh quốc phòng). Mã xác định thời hạn nộp thuế – chọn C.

Hướng dẫn cách khai hải quan VNACCS hàng Nhập khẩu tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IV (các ICD):

Xin chia sẻ một số tiêu chi cần đúng trong khai báo hải quan điện tử Vnaccs tại các chi cục ICD hay cảng sài gòn khu vực 4, do các chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4 sẽ triển khai chính thức Hệ thống quản lý hải quan tự động tại các cảng theo lộ trình như sau:

 • Cảng ICD Transimex của Công ty cổ phần Transimex, mã địa điểm giám sát 02IKC03 vào ngày 19/09/2018.
 • Cảng ICD Sotrans của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam, mã địa điểm giám sát 02IKC02 vào ngày 26/09/2018.
 • Cảng ICD Phúc Long của Công ty TNHH TM&DV Giang Nam, mã địa điểm giám sát 02IKC01 vào ngày 30/09/2018.
 • Cảng ICD Tây Nam của Công ty TNHH MTV cảng ICD Tây Nam, mã địa điểm giám sát 02IKC04 vào ngày 01/10/2018.

Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
– Việc thực hiện quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Điều 52, Điều 52a và Điều 52b thông tư số 38/2015/TT-BTC ngàỵ 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mã chi cục hải quan 

Mã CCHQ : 02IK

Mã Loại hình:

A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng, G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất…

Mã Phương thức vận chuyển theo hải quan VNACCS

 • Chọn mã 2: Đường Biển (container): Tất cả hàng Cont, chung Cont hay hàng lẻ (được ghép cont xếp lên tàu) đều chọn PTVC là 2 (đường biển có cont), (nhập số lượng cont: 1).
 • Chọn mã 3: Đường biển (không container): Hàng xá, hàng lỏng và một số loại hàng rời có tính đặc biệt không thể đóng cont được.
 • Chọn mã 4: Đường bộ (Xe tải).
 • Chọn mã 9: Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Chuyển tiếp gia công, Kho ngoại quan…

Vận Đơn : 

Khai vận đơn bạn phải check vào Ô : Khai báo định danh theo đề án quản lý giám sát Hải Quan tự động tại cảng biển.

Nhập số Bill và ngày Bill bình thường, sau khi nhập các tiêu chí khác hoàn thành các bạn bấm LƯU thì hệ thống sẽ tự động chuyển số bill thành số định danh ( Số định danh sẽ được chuyển như sau : Ngày Bill + Số Bill )

Ví Dụ: 
Số bill : KMTC6789
Ngày Bill : 01/03/2019
Như vậy số định danh sẻ là : 010319KMTC6789

Khai vận đơn áp dụng mã định danh

 

Xem : Cách Đăng Ký Mã Định Danh Hàng Hoá Trên Phần Mềm Vnaccs

Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

Đối với mã lưu kho thì hàng về tại Cảng/Cửa khẩu nào thì chọn Mã lưu kho tại Cảng/Cửa khẩu đó.

Mã địa điểm lưu kho tại CCHQ CKKV 4:

 • Mã 02IKC01 : CTY PHUC LONG ICD.
 • Mã 02IKW04: KNQ PHUC LONG.
 • Mã 02IKC02 : KHO VAN MIEN NAM (SOTRANS).
 • Mã 02IKW02: KHO NQ SOTRANS.
 • Mã 02IKC03 : TPHCM ICD TRANSIMEX. 
 • Mã 02IKC09: KHO CFS TRANSIMEX (Hàng Kho). 
 • Mã 02IKW03: KHO NQ TRANSIMEX. 
 • Mã 02IKC04 : XNK TAY NAM 1. 
 • Mã 02IKC11: KHO CFS TANAMEXCO (Hàng Kho). 
 • Mã 02IKW01: KHO NQ TANAMEXCO. 
 • Mã 02IKC06 : DUONG SONG MIEN NAM (ICD LONG BÌNH). 
 • Mã 02IKR01 : CT CANG PHUOC LONG 1 (ICD Phước long 3 – KM7). 
 • Mã 02IKR04 : CFS ICD PHUOC LONG 1 (CFS ICD Phước long 3 – KM7) – (Hàng Kho). 
 • Mã 02IKR02 : CT CANG PHUOC LONG 2 (ICD Phước long 3 – KM9 – Phước long 2 và 3). 
 • Mã 02IKR05 : CFS ICD PHUOC LONG 2 (CFS ICD Phước long 3 – KM9) – (Hàng kho). 
 • Mã 02IKR03 : CTY CANG PHU HUU. 
 • Mã 02IKW05: KHO NQ VIMEDIMEX.

Mã địa điểm dỡ hàng tại CCHQ KV 4:

 • Mã VNNEU : CONG TY CP PHUC LONG.
 • Mã VNNCM : CT KV M.NAM SOTRANS.
 • Mã VNFAD : ICD TRANSIMEX SG. 
 • Mã VNFAF : TNHH XNK TAY NAM. 
 • Mã VNPLF : CANG ICD PHUOC LONG 1. 
 • Mã VNPLT : CANG ICD PHUOC LONG 3. 
 • Mã VNPHH : CANG PHU HUU. 
 • Mã VNNCK : CTCP Y D VIMEDIMEX. 
 • Mã VNNCX: CTTNHH C.BEN NGHE.
 • Hoặc hàng về tại Cảng/cửa khẩu nào thì chọn Mã cảng/cửa khẩu đó. 

Phương tiện vận chuyển:

Khai tên tàu và số chuyến theo trên vận đơn, không khai theo thông báo hàng đến.

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có)

Nhập Kinh Doanh thì không khai mục này, Nếu có chuyển cửa khẩu thì ghi thông tin vận chuyển vào ô ghi chú khác.

Ghi chú khác: Ghi vào số HĐ, ngày HĐ, C/O, giấy phép, Hàng xin chuyển cửa khẩu, Hàng lẻ. …Thông tin Container: Hàng cont thì phải khai báo HYS đính kèm Danh Sách Cont.

Hướng dẫn cách khai hải quan VNACCS hàng XUẤT KHẨU tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IV (các ICD):

Mã chi cục hải quan 

Mã CCHQ : 02IK

Mã Loại hình:

A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng, G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất…

Mã Phương thức vận chuyển theo hải quan VNACCS

Khai báo như hàng nhập khẩu phía trên đã có chi tiết

Vận Đơn : 

Do áp dụng hệ thống tự động nên tất cả tờ khai khi khi báo phải có mã định danh.

Bước 1 : Khai vận đơn bạn phải check vào Ô : Khai báo định danh theo đề án quản lý giám sát Hải Quan tự động tại cảng biển.

Bước 2: Khai báo mã định danh vào ô số bill

Xem : Hướng dẫn cách khai mã định danh hàng hoá tờ khai hải quan Vnaccs

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

Hàng tập kết tại kho DN:

Chọn Mã kho của DN (Nếu DN chưa có mã kho riêng thì DN phải thuê kho hoặc mang hàng lên tập kết tại Kho/Bãi ở cửa khẩu xuất sau đó mới mở tờ khai).

Nếu DN tập kết hàng tại các Kho/ICD

Trước khi mở TK thì chọn Mã Kho/ICD tương ứng:

 • Mã 02IKC01 : CTY PHUC LONG ICD (đóng cont/ghép cont ngoài bãi).
 • Mã 02IKW04: KNQ PHUC LONG.
 • Mã 02IKC02 : KHO VAN MIEN NAM (SOTRANS) (đóng cont/ghép cont ngoài bãi).
 • Mã 02IKW02: KHO NQ SOTRANS.
 • Mã 02IKC03 : TPHCM ICD TRANSIMEX (đóng cont/ghép cont ngoài bãi).
 • Mã 02IKC09: KHO CFS TRANSIMEX  (hàng đưa vào kho CFS).
 • Mã 02IKW03: KHO NQ TRANSIMEX.
 • Mã 02IKC04 : XNK TAY NAM 1 (đóng cont/ghép cont ngoài bãi).
 • Mã 02IKC11: KHO CFS TANAMEXCO.
 • Mã 02IKW01: KHO NQ TANAMEXCO.
 • Mã 02IKC06 : DUONG SONG MIEN NAM (ICD LONG BÌNH).
 • Mã 02IKR01 : CT CANG PHUOC LONG 1(ICD Phước long 3-KM7) (đóng cont/ghép cont ngoài bãi).
 • Mã 02IKR04 : CFS ICD PHUOC LONG 1(CFS ICD Phước long 3-KM7) – (Hàng Kho).
 • Mã 02IKR02 : CT CANG PHUOC LONG 2 (ICD Phước long 3-KM9) (đóng cont/ghép cont ngoài bãi).
 • Mã 02IKR05 : CFS ICD PHUOC LONG 2(CFS ICD Phước long 3-KM9) – (Hàng kho).
 • Mã 02IKR03 : CTY CANG PHU HUU.
 • Mã 02IKW05: KHO NQ VIMEDIMEX.

Khai Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng:

 • VNNEU – CONG TY CP PHUC LONG
 • VNNCM – CT KV M.NAM SOTRANS
 • VNFAD – ICD TRANSIMEX SG
 • VNFAF – TNHH XNK TAY NAM
 • VNPLF – CANG ICD PHUOC LONG 1
 • VNPLT –  CANG ICD PHUOC LONG 3
 • VNPHH – CANG PHU HUU
 • VNNCK – CTCP Y D VIMEDIMEX
 • VNNCX- CTTNHH C.BEN NGHE

Hoặc hàng xuất tại Cảng/cửa khẩu nào thì chọn Mã cảng/cửa khẩu đó.

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế:

(Chỉ khai khi hàng có chuyển cửa khẩu, không thì để trống không được điền gì vào):

 • Hàng DN vận chuyển ra Kho / Bãi / ICD ở cảng / cửa khẩu xuất nào thì chọn Mã Kho/Bãi/ICD ở cảng/cửa khẩu xuất đó.

Lưu ý:

 • Lưu ý riêng hàng xuất kho CFS: hàng xuất từ kho DN vào kho CFS thì chọn mã hiệu phương tiện vận chuyển là 2, mã điểm đích bảo thuế là mã kho CFS

Thông tin Container:

 •  Đối với hàng lẻ, rời , đóng ghép cont: Đóng ghép trong 1 cont thì khai số lượng cont = 1. Đóng ghép trong 2 cont thì khai số lượng cont = 2.  Và ghi chú “Hàng chung cont ….”.
 • Đối với hàng có Cont thì phải điền thông tin cont (không phải khai HYS ): Cách khai hàng có cont như sau: Hàng cont thì nhập thông tin vào tab “Thông tin container” theo cú pháp như sau:

  + Mã: NHẬP MÃ KHO CTY hoặc MÃ KHO/BẢI Ở CỬA KHẨU XUẤT
  + Tên: TÊN KHO CTY hoặc TÊN KHO/BÃI Ở CỬA KHẨU
  + Địa chỉ : VD: TP HCM…
  + Số Cont: 4 chữ + 8 số

 • Hàng rời không cần nhập thông tin này
 •  Nếu là hàng vào kho CFS, hàng chung và hàng lẻ vào các kho ở tại cảng đóng cont sau đó mới xuất thì Chọn Mã PTVC là 2 – Đường biển (Cont). Không cần khai số hiệu cont.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *