Cách Khai Hải Quan Tại CCHQ CK Sân Bay Tân Sơn Nhất (SCSC-TCS)

Hướng Dẫn Cách Khai Hải Quan Tại CCHQ CK Sân Bay Tân Sơn Nhất (SCSC-TCS) Theo TT 38

 • Tên Chi Cục: Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (kho TCS + Kho SCSC). Mã VNACCS: 02B1
 • Tên Đội: Đội Thủ tục hàng hóa XNK – TCS – CC HQ Sân bay quốc tế Tân Sơn nhất.
 • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

  – Kho TCS Nhập khẩu: 02B1A03 (Địa Chỉ: 46-48 Hậu Giang).
  – Kho SCSC Nhập khẩu: 02B1A04 (Địa Chỉ:32 Phan Thúc Duyệt).

1.Hướng dẫn cách khai báo tờ khai hải quan hàng nhập khẩu tại CCHQ CK Sân Bay Tân Sơn Nhất (SCSC-TCS)

* Theo TT 38 thì các loại hình sau đây thường sẽ khai trên hệ thống Vnaccs :

 •  A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng
 • G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
 • H11: Hàng Phi Mậu Dịch ( Cơ Quan)

*Chọn mã hiệu PTVC:

 •  01 – Đường không.
 • Bill : Ghi số bill House vào nếu hàng đi qua Đại Lý còn đi trực tiếp thì đánh số Master vào.

  Lưu Ý: Tân Sơn Nhất chưa áp dụng mã định danh nhé.

 • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

  – Kho TCS Nhập khẩu: 02B1A03 (Địa Chỉ:46-48 Hậu Giang).
  – Kho SCSC Nhập khẩu: 02B1A04  (Địa Chỉ:32 Phan Thúc Duyệt).

 • Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng: VNSGN – HỒ CHÍ MINH (Dùng cả TCS + SCSC).
 • Phương tiện vận chuyển:
  – Ô 1: Bỏ trống.
  – Ô 2: 2 ký tự (Mã Hãng Hàng Không) + 4 ký tự (số hiệu chuyến bay) + ký tự “/” + 2 ký tự ngày + 3 ký tự Tháng (Ghi bằng tiếng Anh).
  – Ví Dụ: VN0784/01MAY 
 • Ghi chú khác: nếu hàng có C/O thì ghi: Số C/O, Ngày C/O, Hoặc Giấy Phép (nếu có).

2.Hướng dẫn cách khai báo tờ khai hải quan hàng xuất khẩu tại CCHQ CK Sân Bay Tân Sơn Nhất (SCSC-TCS)

Các loại hình sau đây thường sẽ khai trên hệ thống Vnaccs :

 • B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư
 • G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
 • H21: Hàng Phi Mậu Dịch.( Cơ Quan)

*Chọn mã hiệu PTVC:

 •  01 – Đường không.
 • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến: Chọn Mã kho riêng của DN hoặc nếu thuê kho thì chọn Mã kho thuê.

  – Kho TCS xuất khẩu: 02B1A03 (Địa Chỉ:49 Trường Sơn).
  – Kho SCSC xuất khẩu: 02B1A04  (Địa Chỉ:32 Phan Thúc Duyệt).

 • Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng: VNSGN – HỒ CHÍ MINH (Dùng cả TCS + SCSC).
 • Phương tiện vận chuyển:
  – Ô 1: Bỏ trống.
  – Ô 2: 2 ký tự (Mã Hãng Hàng Không) + 4 ký tự (số hiệu chuyến bay) + ký tự “/” + 2 ký tự ngày + 3 ký tự Tháng (Ghi bằng tiếng Anh). 
 • – Ví Dụ: VN0784/01MAY 
 • Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Dành cho hàng di lý / chuyển cửa khẩu) – Kho TCS Xuất khẩu: 02B1A03 (Địa Chỉ:49 Trường Sơn).
  – Kho SCSC Xuất Khẩu: 02B1A04 (Địa Chỉ:32 Phan Thúc Duyệt).
 • Ghi chú khác:
  – Ghi số Tờ Khai Tạm Nhập tương ứng (nếu có)…
  – Ngày giờ tập kết hàng

Xem Thêm: Quy Trình Thực Tế Làm Hàng Xuất Tại Tân Sơn Nhất (SCSC-TCS)

CẦN LƯU Ý:

 • Một số thông tin nhập khác như : Invoice, Hợp Đồng, Số Kiện, Trọng Lượng Hàng, Tên Hàng, HS CODE, Mã Biểu Thuế… Các bạn xem tình hình thực tế của lô hàng mình xuất nhập khẩu như thế nào thì điền vào như thế đó nhé.
 • Hàng xuất tại TSN các bạn nên đem hàng ra kho (TCS/SCSC) sân bay trước khi mở tờ khai để lấy số kg tránh tình trạng bị lệch kg so với tờ khai hải quan rồi phải tìm cách chỉnh sửa tờ khai hoặc tìm hướng khác rất phiền phức tốn chi phí và thời gian. Nếu cân ở công ty chính xác thì không vấn đề gì.

 • Đối với Hàng PMD cá nhân: Làm tờ khai thủ công theo mẫu Phụ lục 04 TT38 (trên mã loại hình ghi thêm H21 / H11). 

Trên đây là một số thông tin cần lưu ý khi khai tờ khai hải quan tại CCHQ CK Sân Bay Tân Sơn Nhất ( SCSC, TCS) mà các bạn cần hết sức lưu ý để tránh sai sót có thể dẫn đến chậm trễ việc lấy hàng hoặc xuất hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *