Video hướng dẫn cách khai Hải Quan điện tử ECUS5 – VNACCS

Quy trình khai một tờ khai hải quan ECUS5- VNACCSđược trình bày qua video chi tiết bên dưới. Do có nhiều bạn hỏi cách khai trên Vnaccs như thế nào? cho nên nay post lại video này để cho các bạn mới ra trường hoặc chưa tiếp xúc với phần mềm Vnaccs thì có thể xem lại.

Video hướng dẫn cách khai Hải Quan điện tử ECUS5 – VNACCS

Nguồn : thaison

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *