Thông Báo 4334/TCHQ-GSQL về việc yêu cầu nộp hồ sơ giấy thuộc hồ sơ hải quan

Ngày 02/07/2019 tổng cục hải quan vừa có Thông Báo 4334/TCHQ-GSQL về việc yêu cầu nộp hồ sơ giấy thuộc hồ sơ hải quan. 

    Thông Báo 4334/TCHQ-GSQLThông Báo 4334/TCHQ-GSQLThông Báo 4334/TCHQ-GSQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *