Phí CIC là gì? Khi nào bị tính phí vào giá trị tính thuế

Phí CIC là gì?

Phí CIC được viết tắt từ Container Imbalance Charge hay Equipment Surcharge. Nó  là phí mất cân bằng container, đây là một loại phụ phí vận tải biển, do hãng tàu chợ thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng, từ nơi thừa container rỗng về nơi có nhu cầu conttainer rỗng đễ đóng hàng xuất. Việc mất cân bằng về số lượng container rỗng này phát sinh là do mất cân bằng trong cán cân xuất nhập khẩu của các quốc gia. Phí CIC được thu nhằm để bù đắp chi phí vận chuyển.

Có nhiều quốc gia nhập siêu như Việt Nam, Mỹ, EU… sẽ có lượng container rỗng lớn sau khi nhập khẩu. Ngược lại, các quốc gia xuất siêu như Trung Quốc, Ấn Độ… lại cần nhiều container rỗng để đóng hàng xuất khẩu. Do đó, việc điều chuyển container rỗng từ nơi không có nhu cầu, tới nơi có nhu cầu sẽ phát sinh chi phí cho hãng tàu, nên hãng tàu mới thu thêm phí CIC để bù đắp lại và có thể được xem như một phần của phí container. Phí CIC sẽ phát sinh tùy theo thời điểm trong năm, thời điểm mất cân bằng nhiều thì hãng tàu thu còn cân bằng thì không thu.

Khi nào mới phải thu phí CIC

Phụ phí CIC được thu theo một mức nhất định cho một container và có thể chỉ áp dụng vài, từng tuyến như các tuyến nhập hàng từ các nước Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) là các quốc gia xuất siêu, nên thường thiếu hụt container để đóng hàng, từng thời kỳ như cuối năm là thời điểm các hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên dẫn đi phát sinh nhiều chi phí này

Điều kiện phải cộng phí CIC

Phí này phải do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán.

Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

Có số liệu khách quan, định lượng được và phù hợp với các chứng từ liên quan.

Do tính chất xuất hiện phí này trong ngành vận chuyển thật sự không rõ ràng nên hải quan khi kiểm tra sau thông quan thường yêu cầu doanh nghiệp cộng phí CIC này vào trị giá tính thuế. Vì vậy, trong hợp đồng vận tải hoặc các tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa ký kết với hãng tàu bạn cần làm rõ loại phí này.

Ai sẽ bị thu phí CIC: shipper hay consignee? Phí này có thể được cộng vào cước vận tải thu shipper hoặc consignee tùy thuộc vào hợp đồng giữa 2 bên. 

Cách tính phí CIC vào trị giá tính thuế

Nếu khoản phụ phí CIC liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nhập khẩu và là khoản điều chỉnh phí cộng thì phải cộng vào trị giá hàng hoá. Trường hợp khoản phí CIC là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu thì căn cứ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó để thực hiện xác định trị giá theo đúng quy định. Hiện nay, việc xác định trị giá hải quan và tính thuế xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, chính thức có hiệu lực từ ngày 5/6/2018.

Lưu Ý :

Khi hãng tàu đã thu phí CIC thì bạn buộc phải đóng, vì nếu không đóng hãng tàu sẽ không phát hành D/O để nhận hàng. Khi book cước tàu các bạn nên tham khảo phí này trước, tốt nhấp hỏi forwarder hoặc sale hãng tàu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *