Mẫu công văn xin làm ngoài giờ

Mẫu công văn xin làm ngoài giờ

DOWLOAD MẪU 

 

CÔNG TY TNHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày  tháng  năm

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK ngoài giờ hành chính

 

                Kính gửi: – Chi cục Hải quan

                                –Đội Giám sát Hải Quan

 

Công ty …… xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Chi Cục Hải Quan …….trong thời gian qua. Công ty chúng tôi xin được trình bày tới quý Chi Cục một việc như sau :

Công ty Chúng tôi có làm thủ tục xuất khẩu lô hàng tại Quý Chi cục:                  

 Tờ khai số :

Tên hàng:

Số lượng:

Hàng tại cảng:

Để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và tránh các phát sinh không cần thiết. Công ty chúng tôi đề nghị Chi Cục Hải Quan ….xem xét, tạo điều kiện cho phép làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá thuộc tờ khai nói trên ngày …… vào thời gian ngoài giờ hành chính đến ……

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những yêu cầu của cơ quan hải quan về thủ tục hải quan và thời gian thực hiện. Nếu vi phạm Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan hải quan và trước pháp luật.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

 

                                                       CÔNG TY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *