fbpx

Mã địa điểm lưu kho cảng cái mép – thị vải

3.9/5 - (7 bình chọn)

Mục lục bài viết:

Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại các cảng thuộc Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý:

– VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).

– VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).

– VNTCI – Cảng CÁI MÉP- TCIT (Vũng Tàu).

– VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT). Trước đây là Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA) mã VNCOP.

– VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).

Mã địa điểm lưu kho

 

– 51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.

– 51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

– 51CIS02 – TAN CANG – CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.

– 51CIS03 – CANG QT TAN CANG-CM – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).

– 51CIS09 – CANG CONTAINER QTE (TCOT-ODA) – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).

– 51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).

– 51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý

Kiến thức trải nghiệm nuôi cá koi Royal Koi Farm

2 thoughts on “Mã địa điểm lưu kho cảng cái mép – thị vải

  1. Pingback: Cách phân biệt địa điểm đích vận chuyển bảo thuế và địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan - Hội Xuất Nhập Khẩu

  2. Pingback: Hướng Dẫn Cách Khai Hải Quan Vnaccs Tại CCHQ Cát Lái KV1-02CI - Hội Xuất Nhập Khẩu

Leave a Reply