Mã địa điểm lưu kho cảng cái mép – thị vải

Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại các cảng thuộc Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý:

– VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).

– VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).

– VNTCI – Cảng CÁI MÉP- TCIT (Vũng Tàu).

– VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT). Trước đây là Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA) mã VNCOP.

– VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).

Mã địa điểm lưu kho

 

– 51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.

– 51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

– 51CIS02 – TAN CANG – CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.

– 51CIS03 – CANG QT TAN CANG-CM – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).

– 51CIS09 – CANG CONTAINER QTE (TCOT-ODA) – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).

– 51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).

– 51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *