Hướng dẫn cách khai mã định danh hàng hoá tờ khai hải quan Vnaccs Cảng hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài

Cách khai số định danh hàng hóa nhập/xuất qua Cảng hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài theo Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 13/10/2017 của Bộ tài chính.
Khai số định danh hàng hóa của hàng AIR qua SBQT Nội BàiKhai số định danh hàng hóa của hàng AIR qua SBQT Nội Bài

A. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN SỐ VẬN ĐƠN TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP KHẨU:

I. Nguyên tắc xử lý:

     – Phần mềm sẽ tự sinh nội dung vào chỉ tiêu ‘Ký hiệu và số hiệu bao bì’ theo chuẩn khi người dùng nhập thông tin vận đơn ở trên.

     – Số Master Bill có độ dài 11 ký tự, Doanh nghiệp chỉ khai báo phần ký tự là số (0-9);

     – Trường hợp doanh nghiệp tích vào ô “Đánh dấu chỉ có Master Bill” thì phần mềm sẽ làm mờ ô Số House Bill (không cho phép khai vào            số House bill để tránh nhầm lẫn).

     – Khi gửi tờ khai tới hệ thống VNACCS/VCIS phần mêm tự động đóng gói dữ liệu và thông điệp đảm bảo đưa vào các thẻ thông tin theo             hướng dẫn tại mục số 2.1 và 2.2 dưới đây.

II. Hướng dẫn khai báo trên phần mềm khai báo hải quan điện tử:

   1. Trường hợp gửi hàng qua forwarder (có phát hành HAWB):

     – Tại ô “1.26 số vận đơn”: Khai Số vận đơn thứ cấp.

     – Tại ô “1.30 Ký hiệu và Số hiệu”: Khai thông tin cho từng Vận đơn chủ theo cách thức như sau:##XYYYYNNNNNNNNNNN##. Mỗi             vận đơn chủ khai cách nhau dấu “;

       Trong đó: ##: Là ký hiệu bắt đầu cho 1 thông tin Vận đơn chủ
                        X: Là số thứ tự tương ứng với thứ tự của Số vận đơn thứ cấp thuộc Vận đơn chủ này đã khai ở Ô số vận đơn
                        YYYY: Là năm phát hành Vận đơn chủ
                        NNNNNNNNNNN: Số của Vận đơn chủ
                        ##: Là ký hiệu kết thúc cho 1 thông tin Vận đơn chủ

     Ví dụ: Trường hợp có 3 vận đơn thứ cấp với số lần lượt là: VANDONTHUCAP1, VANDONTHUCAP2, VANDONTHUCAP3 và 2 vận đơn                      chủ VANDONCHU1, VANDONCHU2. Trong đó VANDONCHU1 sẽ bao gồm VANDONTHUCAP1, VANDONTHUCAP2,                                        VANDONCHU2 bao gồm VANDONTHUCAP3 thì khai báo như ảnh:
 

Số định danhSố định danh

   2. Trường hợp gửi hàng trực tiếp hãng hàng không (không phát hành HAWB):

       – Tại ô “1.26 số vận đơn”: Khai số Vận đơn chủ

       – Tại ô “1.30 Ký hiệu và Số hiệu”: Khai thông tin cho từng Vận đơn chủ theo cách thức như sau:##XYYYY##. Mỗi vận đơn chủ khai                  cách nhau dấu “;”

       Trong đó: ##: Là ký hiệu bắt đầu cho 1 thông tin Vận đơn chủ
                        X: Là số thứ tự của Vận đơn chủ (tương ứng với số thứ tự của Vận đơn chủ đã nhập ở ô “1.26 số vận đơn”)
                        YYYY: Là năm phát hành Vận đơn chủ
                        ##: Là ký hiệu kết thúc cho 1 thông tin Vận đơn chủ

       Ví dụ: Trường hợp có 3 vận đơn chủ: VANDONCHU1VANDONCHU2 phát hành năm 2016VANDONCHU3 phát hành năm 2017 và                          không có vận đơn thứ cấp thì khai báo như ảnh:
 

Số định danh với vận đơn chủSố định danh với vận đơn chủ

       Trên phần mềm ECUS thì phần mềm sẽ tự sinh nội dung vào chỉ tiêu ‘Ký hiệu và số hiệu bao bì’ theo chuẩn khi người dùng nhập thông            tin vận đơn ở trên. Cần update phiên bản mới nhất để có chức năng này.

       CHÚ Ý: VỀ CƠ BẢN NẾU DOANH NGHIỆP CÓ CẢ SỐ MAWB VÀ HAWB THÌ NHẬP HAWB VÀO Ô SỐ VẬN ĐƠN, CÒN MAWB THÌ NHẬP BÊN                       PHẢI- CÒN NẾU CHỈ CÓ MAWB THÌ TÍCH VÀO NÚT CHỈ CÓ MAWB RỒI NHẬP- KHAI Ở NỘI BÀI.
 

Mã định danh trên EcussMã định danh trên Ecuss

B. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN SỐ QUẢN LÝ HÀNG HÓA TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT KHẨU:

I. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử của các nhà cung cấp  (Thái Sơn, FPT…)
     Phần mềm của các nhà cung cấp đã có chức năng tự động lấy Số quản lý hàng hóa xuất khẩu (Số định danh hàng hóa).
     Để sử dụng chức năng mới nêu trên, Doanh nghiệp cần thực hiện nâng cấp phiên bản phần mềm khai báo.
II. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử miễn phí:

   1.    Truy cập trang dịch vụ công của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: pus.customs.gov.vn;
   2.    Đăng nhập tài khoàn;
   3.    Vào menu “Định danh hàng hóa”

định danh hàng hoáđịnh danh hàng hoá

   4.    Chọn chức năng “Cấp mới”

Cấp mớiCấp mới

   5.    Nhập thông tin vào mẫu gồm: Đối tượng xin cấp (DN XNK, DN kho, bãi, cảng); Loại hàng hóa (Nhập khẩu, Xuất khẩu, Khác); Mã số                  thuế.

Nhập thông tinNhập thông tin

   6.    Nhấn nút “Cấp mới” để nhận thông báo Cấp số định danh.

Cấp mớiCấp mới

   7.    Hệ thống sẽ cấp một số định danh: Số định danh sẽ được in ra giấy dưới dạng mã vạch để cung cấp cho doanh nghiệp cảng khi cho                hàng hóa ra/vào.

Cấp số định danhCấp số định danh

   8.    Người khai hải quan nhập số quản lý hàng hóa (Số định danh hàng hóa) đã đăng ký tại tiêu chí 2.24.  “Số vận đơn” trên tờ khai điện tử            xuất khẩu và thực hiện khai báo tờ khai bình thường theo quy trình. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *